КОИ СМЕ НИЕ?
БЕТА-ИНШ ООД е основана през 2005-та година, след което стартира дейност и към настоящия момент оперира в сферата на строителните услуги.