За нас

За нас

БЕТА-ИНШ ООД е основана през 2005-та година, след което стартира дейност и към настоящия момент оперира в сферата на строителните услуги. Тринадесетте години присъствие на пазара бяха достатъчни за изграждането на стабилни партньорства и доверие сред клиентите, а това се превърна в основата на вече утвърдената позиция на нашата компания сред конкурентите в бранша.

Основният предмет на дейност на БЕТА-ИНШ ООД са инвестиционните и строителни дейности. Опитния екип на компанията е в състояние да се справи с всяко предизвикателство, а професионалният и методичен подход гарантира отлични резултати. Приоритетни за компанията са качественото изпълнение на поставените цели, за което спомага постоянният контрол, правилният подбор на материали и под-изпълнители, като тези принципи биват спазвани при всеки един проект. По отношение на изпълнението на конкретни задачи и спазване на срокове компромиси не биват допускани, което представлява друг ключов принцип на компанията при извършване на дейности от всякакво естество.

Екипът на БЕТА-ИНШ ООД може да се похвали с два успешно приключени проекта, реализирани изцяло от компанията, находящи се в гр. Разград и гр. Исперих. Към момента в процес на изграждане е трети обект, като паралелно с изпълнението на тази задача тече проектирането и подготовката за реализация на още две сгради.

Изборът на строителна компания е отговорна задача, поради което е необходимо да се гласува доверие на доказан екип от професионалисти. Поради тези причини опитът и отличната репутация на БЕТА-ИНШ ООД превръщат компанията в отличен избор при реализацията на всеки инвестиционен проект, което неминуемо ще резултира в дългосрочно партньорство.